Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp tiếp tục tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển

Chi tiết bài viết HTX nông nghiệp

Đồng Tháp tiếp tục tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển

Mục tiêu trong 5 năm tới, Đồng Tháp phấn đấu có khoảng 1.230 tổ hợp tác và 254 hợp tác xã, trong đó, thành lập mới là 35 hợp tác xã, có 40 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 50% - 60%.

 Đồng chí Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị.

Ngày 21/10, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Tính đến tháng 9/2021, toàn tỉnh có 178 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, có khoảng 65% hoạt động hiệu quả. Dự kiến đến cuối năm nay có thêm 07 hợp tác xã nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 17 Quỹ tín dụng nhân dân, 13 hợp tác xã vận tải, 02 hợp tác xã lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và 02 hợp tác xã lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Về tổ hợp tác, hiện có hơn 1.000 tổ, với hơn 50.600 thành viên.

Đặc thù của hợp tác xã tại Đồng Tháp đó là đi lên từ mô hình Hội quán nông dân. Với 112 Hội quán, đến nay có 27 hợp tác xã được thành lập từ mô hình này.

Tại hội nghị, đại diện hợp tác xã được thành lập từ Hội quán và doanh nghiệp có liên kết với hợp tác xã đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua.

 Dịp này, 29 tập thể và 14 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Mục tiêu trong 5 năm tới, Đồng Tháp phấn đấu có khoảng 1.230 tổ hợp tác và 254 hợp tác xã, trong đó, thành lập mới là 35 hợp tác xã, có 40 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 50% - 60%.

Để phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, chính sách để hỗ trợ kinh tế tập thể từ nguồn vốn, thông tin thị trường, kết nối nguồn nhân lực, cụ thể nhất là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển, xem đây là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh và đóng góp vào sự tăng trưởng của địa phương.

Hợp tác xã là một xu thế tất yếu, cần sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp ủy Đảng, người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp yêu cầu phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về vai trò kinh tế tập thể, mà còn phải tăng cường tuyên truyền trong Nhân dân bằng những mô hình hiệu quả, để người dân nhận thấy lợi ích, giá trị của kinh tế tập thể và tự nguyện tham gia; Mỗi hợp tác xã phải tăng cường nâng cao năng lực tự thân của mình; Liên minh Hợp tác xã cần phát huy vai trò cơ quan đại diện, gắn bó thường xuyên với hợp tác xã để kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề hợp tác xã còn vướng mắc trong quá trình hoạt động…/.