Xuất bản thông tin

null Hội nghị thành lập HTX Xoài Bình An

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị thành lập HTX Xoài Bình An

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ XOÀI BÌNH AN,

HUYỆN CHÂU THÀNH

            Sáng ngày 13/5/2022, tại xã Tân Phú, huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị thành lập HTX xoài Bình An xã Tân Phú. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Tỉnh, lãnh đạo huyện Châu Thành và UBND xã Tân Phú.

      HTX xoài Bình An xã Tân Phú được thành lập với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh về sản xuất trái cây, kinh doanh mua bán nông sản và cung cấp các dịch vụ vận tải, phun, xịt, bao, gói xoài,… HTX có 29 thành viên đăng ký tham gia, vốn góp 500 triệu đồng. Hội nghị thông qua dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Ông Võ Văn Nếp được được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX.

Việc thành lập HTX xoài Bình An xã Tân Phú nhằm phát huy sức mạnh tập thể, hợp tác tương trợ lẫn nhau trong việc cung ứng dịch vụ nông nghiệp, đảm bảo ổn định sản phẩm đầu ra giúp các thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao đời sống người dân cả về vật chất lẫn tinh thần./.