Xuất bản thông tin

null Đại hội thường niên Hợp tác xã Vận tải thủy bộ thành phố Cao Lãnh

Trang chủ HTX vận tải

Đại hội thường niên Hợp tác xã Vận tải thủy bộ thành phố Cao Lãnh

Ngày 19/12, Hợp tác xã (HTX) Vận tải thủy bộ TP.Cao Lãnh tổ chức Đại hội thường niên năm 2014.

Hiện nay, HTX Vận tải thủy bộ TP.Cao Lãnh đang trực tiếp quản lý 189 phương tiện vận tải khách theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải hàng hóa. Đến nay, 99% xe khách do HTX quản lý đều được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, các phương tiện được đầu tư mới đạt chất lượng cao. Trong năm, các phương tiện vận chuyển gần 105.000 hành khách và trên 39.000 tấn hàng hóa, tổng doanh thu đạt trên 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 12% so với năm 2013.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong những ngày lễ, Tết, HTX tăng cường các phương tiện đảm bảo hoạt động thông suốt. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền cho đội ngũ lái xe về ý thức chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, thái độ phục vụ đối với hành khách nhằm góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Năm 2015, HTX Vận tải thủy bộ TP.Cao Lãnh phấn đấu phát triển thêm nhiều hợp đồng vận tải hành khách, hàng hóa cho các thành viên; khai thác dịch vụ vận tải khách tham quan du lịch trong và ngoài nước; xây dựng lộ trình thay thế những phương tiện chất lượng thấp; đưa hệ thống thiết bị giám sát hành trình quản lý chặt chẽ mọi hoạt động của phương tiện.