Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 14/02/2020

Trang chủ Điểm tin Video ngày

Điểm tin online ngày 14/02/2020

Các nội dung chính có trong Điểm tin hôm nay:  Phải đảm bảo điều kiện an toàn mới cho học sinh trở lại lớp; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đánh giá cao Trường Đại học Đồng Tháp; Nâng cấp trạm bơm phục vụ sản xuất vùng Cù lao Tây Thanh Bình; Triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc v.v..