Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 13/02/2020

Trang chủ Điểm tin Video ngày

Điểm tin online ngày 13/02/2020

Điểm tin hôm nay có các nội dung: Thanh niên Đồng Tháp hăng hái lên đường nhập ngũ; Tăng cường bảo vệ rừng để ứng phó với biến đổi khí hậu; Năm 2020, phấn đấu vận động hơn 15.500 đơn vị máu; Thực hiện đúng  việc khử trùng, vệ sinh trường lớp v.v..