Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 12/02/2020

Trang chủ Điểm tin Video ngày

Điểm tin online ngày 12/02/2020

Phấn đấu đạt 30% tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; Khai giảng lớp tiếng Nhật đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp Khu Công nghiệp Sa Đéc; Tháp Mười sáp nhập và hợp nhất một số tổ chức hội v.v. là những thông tin chính có trong Điểm tin hôm nay.