Xuất bản thông tin

null Điểm tin online ngày 11/02/2020

Trang chủ Điểm tin Video ngày

Điểm tin online ngày 11/02/2020

Làm việc với Đại học Fulbright Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu; Công tác dân vận tác động tích cực đến kinh tế – xã hội tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 01; Đồng Tháp hợp tác với chuyên gia Pháp hỗ trợ điều trị tâm thần; Huyện Cao Lãnh động viên tinh thần tân binh lên đường nhập ngũ v.v. là những nội dung có trong Điểm tin hôm nay.