Xuất bản thông tin

null Dư nợ cho vay quỹ tín dụng nhân dân đạt hơn 788 tỷ đồng

Chi tiết bài viết Quỹ tín dụng nhân dân

Dư nợ cho vay quỹ tín dụng nhân dân đạt hơn 788 tỷ đồng

Sáng ngày 23/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị chuyên đề về quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp
 báo cáo kết quả hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân

Tính đến hết tháng 9, nguồn vốn của các quỹ tín dụng nhân dân là trên 931 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt hơn 788 tỷ đồng, tăng 15 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 550 tỷ đồng, dư nợ trung hạn đạt 238 tỷ đồng; 17/17 quỹ tín dụng có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đến nay, các quỹ tín dụng đều được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị và phần mềm quản lý nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng yêu cầu về quản trị, điều hành và quản lý rủi ro. Các quỹ tín dụng thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo đảm an ninh công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Hiện có 03 quỹ tín dụng: Long Hưng A, Tân Thuận Đông và Cao Lãnh đã được cấp phép thực hiện các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng điện tử (CF-eBank) đối với các thành viên hoạt động trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của quỹ tín dụng còn một số hạn chế như: Chưa tách bạch giữa công tác quản trị và điều hành; tỷ lệ cho vay bổ sung nguồn vốn phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn còn thấp; sai sót trong công tác thẩm định, kiểm tra sử dụng vay vốn; một số quỹ tín dụng có nợ xấu tăng so với đầu năm.

Để khắc phục hạn chế trên, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra các quỹ tín dụng, cảnh báo kịp thời khi phát sinh các vấn đề sai sót trong hoạt động quỹ tín dụng, xử lý nghiêm đối với những quỹ tín dụng có vi phạm về quản trị, điều hành, cấp tín dụng và những vi phạm đã được cảnh báo, nhắc nhở.