Xuất bản thông tin

null Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức

Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai kế hoạch công tác năm 2023

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2023 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp diễn ra vào sáng ngày 28/02/2023, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và hơn 100 Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hợp tác xã đóng góp ý kiến về các hoạt động năm 2023

Theo đó, năm 2023, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu vận động thành lập mới ít nhất 10 Hợp tác xã, có trên 30% Hợp tác xã đạt loại tốt, vận động 02 Hợp tác xã có sản phẩm tham gia chương trình OCOP; tổ chức 01 lớp đào tạo trình độ sơ cấp kiểm soát Hợp tác xã, 03 lớp tập huấn nghiệp vụ; tư vấn, hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động cho 05 Hợp tác xã đang hoạt động yếu trên địa bàn tỉnh v.v..

Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân thành viên năm 2023, với 07 nội dung cụ thể.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương chia sẻ đến Hợp tác xã về định hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho Hợp tác xã, trong đó có hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thông tin thị trường nông sản v.v..

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp thông tin một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với quỹ tín dụng nhân dân, tạo điều kiện để Quỹ hoạt động thuận lợi, an toàn và hiệu quả.

Hệ sinh thái chuyển đổi số cho Hợp tác xã cũng được VNPT Đồng Tháp chia sẻ. Hiện một số sản phẩm tại Đồng Tháp áp dụng dịch vụ VNPT Check (tem truy xuất nguồn gốc).

Một số Hợp tác xã mong muốn mối liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp được chặt chẽ hơn, hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; giải quyết vướng mắc trong hợp đồng sử dụng điện giữa Hợp tác xã và ngành điện v.v..

Dịp này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tặng giấy khen cho 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong năm qua.