Xuất bản thông tin

null Triển khai sâu rộng đến đảng viên, quần chúng về phòng, chống tham nhũng

Chi tiết bài viết Tin tức

Triển khai sâu rộng đến đảng viên, quần chúng về phòng, chống tham nhũng

Ngày 17/5, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh
 tham dự tại điểm cầu tỉnh cùng với hơn 270 đảng viên

Hội nghị trực tiếp tại tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện, thành phố; các Đảng ủy: Công an tỉnh, Bộ độ Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; điểm cầu xã, phường, thị trấn và các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Tại Hội nghị, Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an đã báo cáo đến đại biểu những nội dung cốt lõi của quyển sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành triển khai những nội dung cốt lõi của quyển sách

Sách được kết cấu làm 03 phần, với hơn 600 trang và gần 100 bức ảnh. Cụ thể, Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, cuốn sách của Tổng Bí thư là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về mặt lý luận, thực tiễn đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Trên cơ sở tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn để có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam, cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”, với quyết tâm “không có vùng cấm, vùng trống, không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào”; đồng thời, sách chỉ rõ phương châm thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng triển khai đến hội nghị về Kế hoạch số 159-KH/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; đồng thời, gợi ý một số nội dung để các chi bộ tập trung thảo luận. Trong đó, nhấn mạnh việc thảo luận cần liên hệ sâu sắc với thực tiễn từng địa phương, cơ quan, đơn vị; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có báo cáo tổng hợp chung để rút kinh nghiệm cho các đợt sinh hoạt chính trị tiếp theo.

Cổng thông tin điện tử