Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023.

Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số ngành nông nghiệp theo hướng mang lại kết quả thực chất, bền vững, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp.

Ứng dụng công nghệ số để số hóa dữ liệu quản lý, tự động hoá trong quy trình thu thập - xử lý - báo cáo - lưu trữ hệ thống dữ liệu thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt - bảo vệ thực vật, chăn nuôi - thú y - thuỷ sản, kiểm lâm, phát triển nông thôn, thuỷ lợi, nước sạch - vệ sinh môi trường nông thôn, khuyến nông, nông thôn mới, OCOP, truy xuất nguồn gốc v.v. góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngành.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ số để số hoá quy trình sản xuất an toàn, hình thành mạng lưới quan sát - quan trắc, truy xuất nguồn gốc theo chuỗi cung ứng sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và đảm bảo thông tin truy xuất được thuận tiện, minh bạch, chính xác; tiến đến chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất nông nghiệp, hình thành mạng lưới quan sát - quan trắc tự động phục vụ hoạt động chuyển dịch sản xuất.

Theo kế hoạch, trong tháng 6/2023 sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến cập nhật kiến thức chuyển đổi số ngành nông nghiệp cho cấp ủy địa phương; hoàn chỉnh nền tảng, nâng cấp đưa vào vận hành chính thức nền tảng chuyển đổi số nông nghiệp.

Kế đến, xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc dùng chung cho các đối tượng nông sản chủ lực trên toàn tỉnh Đồng Tháp, có khả năng tích hợp, đồng bộ với nền tảng chuyển đổi số ngành nông nghiệp của tỉnh, đồng thời kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.

Nguồn: 186/KH-UBND

Cổng thông tin điện tử