Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp ủng hộ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - nghìn mái nhà hạnh phúc”, sáng ngày 13/5, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Dự lễ phát động có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy/Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thành Công,
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh Minh Tuấn dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Mục tiêu của Đề án vận động hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên là tập trung vận động các nguồn lực của xã hội để trong thời gian 01 năm (từ 07/5/2023 đến 07/5/2024) sẽ hỗ trợ làm mới 7.000 đến 8.000 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên làm 5.000 căn, số còn lại hỗ trợ các địa phương khác địa bàn Tây Bắc. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/1 căn nhà; tổng kinh phí vận động dự kiến khoảng 350 đến 400 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể ủng hộ thông qua 03 hình thức: Ủng hộ qua tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương; ủng hộ trực tiếp đến tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh Điện Biên; hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp các hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Tại Lễ phát động, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên của các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái cùng đồng lòng, chung sức ủng hộ, góp công, góp của để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện thành công chương trình ý nghĩa này.

Hưởng ứng lời kêu gọi, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, cá nhân đã đăng ký ủng hộ chương trình với tổng kinh phí hơn 250 tỷ đồng, tương đương với 5.600 căn nhà. Riêng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã đăng ký hỗ trợ 01 tỷ đồng, tương đương 20 căn nhà.